| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Helja Kirber 12 years, 7 months ago

Wiki kui ühiskirjutusvahend 

Helja Kirber

Tartu Forseliuse Gümnaasiumi eesti keele, kirjanduse ja soome keele õpetaja 

 

Mis on wikid/vikid?

www.pbwiki.com, www.wikispaces.com, www.wetpaint.com

Koolielu - aineõpetajale - vahendid õppematerjalide loomiseks - wikid - juhend

Koolielu - aineõpetajale - vahendid õppematerjalide loomiseks - wikid -

Ingrid Maadvere "Wikide kasutamine õppetöös"

 

WIKI kui

 • kodulehekülg

 • infotahvel

 • tunnikava

 • tunnikontroll

 • ideedevihik

 • rühmatöövihik

 • ühiskirjutusvahend

 • uurimitöö

 • e-õppe keskkond

 • faililadu

 • rahvusvahelise projekti töölaud

 • märkmepaber

                              (Ingrid Maadvere)

 

Soome keel

Eesti keel ja kirjandus

Projekt

Rahvusvaheline projektitöö

 

        

            

         TÄNAN!    helja6@gmail.com                  

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.